• Agromedzik
  • Agromedzik
  • Agromedzik

Vinova loza :

 

Vinova loza kalemovi :

lozni kalem rasad loza vino

Uzgoj vinove loze na okućnici je najstariji način gajenja. U dvorištima, pored kuća, gaje se pojedinačne biljke ili grupe od nekoliko biljaka. U baštama, na okućnici, može se gajiti i nekoliko desetina biljaka, naročito u vikend zonama pored velikih gradova. Priprema zemljišta za uzgoj vinove loze u dvorištima i na okućnici ima niz specifičnosti.

Nakon prijema kalemova i početka razvoja novih lastara, pristupa se njihovoj nezi kako bi mlade biljke dostigle što bolji razvoj. U tom cilju se vrši zalivanje, obrada okolnog zemljišta i uništavanje korova, postavljanje naslona i vezivanje lastara, zaštita od bolesti i štetočina, đubrenje i prihranjivanje loze. Da bi se što manje vršilo tretiranje hemijskim sredstvima protiv bolesti i štetočina, u dvorištima se sade otpornije stone sorte plemenite loze, ili međuvrsni hibridi, koji imaju potpunu otpornost na gljivične bolesti.

Vesti

Poseta japanskih agrara na nasim plantazama.

Vinova loza  

 Predstavljamo jednu od najlepših sorti loznih kalemova koja ne zahteva hemijsku zaštitu..

Sadnja

Velika je prednost kada se vocne sadnice posade u jesen ili u rano proleće...